Latest Anime :
Home » , » Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ 2011 - 2013 (ตอนที่ 1 - 148/??) [พากย์ไทย + ซับไทย]

Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ 2011 - 2013 (ตอนที่ 1 - 148/??) [พากย์ไทย + ซับไทย]

Rate it :เรื่องย่อ...
โดยเรื่องราวในเวอร์ชั่นนี้ ยังคงเป็นเรื่องราวของเหล่าฮันเตอร์ ที่ออกเดินทางไปทั่วโลก เพื่อปฎิบัติภาระกิจที่ยากและ อันตราย เพื่อเพิ่มลำดับของตัวเองโดยมี กอร์น เด็กชายอายุ 12 ปี ที่อาศัยอยู่กับน้าสาวชื่อมิโตะ ในเกาะปลาวาฬ ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่ชาวประมงอาศัยอยู่กันตัวกอร์นนั้นตั้งแต่เด็กก็เชื่อว่า พ่อและแม่ของเขาเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ตั้งแต่เขายังเด็กเพราะทุกคนรวมทั้งน้า ของเขาบอกอย่างนั้นแต่ทว่าเมื่อเขาได้ทราบความจริงเกี่ยวกับพ่อ เขาจึงตัดสินใจ ที่จะออกเดินทางตามรอยของพ่อที่เป็นฮันเตอร์ที่ยิ่งใหญ่ในตำ นาน ระหว่างการเดินทาง กอร์นก็ได้พบ กับ คิรัวร์ คุราปิก้าและ เลโอลีโอ พวกเขาต้องทดสอบคุณสมบัติมากมายเพื่อไปถึง เป้าหมายของการเป็นฮันเตอร์… ? แล้วพวกเขาต้องเจอกับอุปสรรคและแบบทดสอบอะไรบ้าง มา ร่วมสุ้นและเป็นกำลังใจให้เขาได้ใน hunter x hunter 2011

Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ 2011 - 2013 [พากย์ไทย]
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 1
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 2
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 3
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 4
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 5
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 6
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 7
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 8
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 9
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 10
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 11
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 12
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 13 [ตอนพิเศษ ซับไทย]
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 14
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 15
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 16
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 17
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 18
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 19
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 20
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 21
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 22
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 23
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 24
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 25
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 26 [ตอนพิเศษ ซับ ENG]
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 27
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 28
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 29
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 30
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 31
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 32
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 33
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 34
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 35
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 36
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 37
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 38
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 39
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 40
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 41
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 42
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 43
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 44
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 45
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 46
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 47
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 48

Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ 2011 - 2013 [ซับไทย]
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 49
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 50
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 51
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 52
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 53
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 54
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 55
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 56
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 57
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 58
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 59
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 60
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 61
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 62
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 63
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 64
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 65
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 66
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 67
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 68
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 69
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 70
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 71
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 72
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 73
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 74
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 75
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 76
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 77
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 78
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 79
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 80
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 81
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 82
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 83
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 84
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 85
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 86
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 87
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 88
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 89
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 90
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 91
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 92
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 93
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 94
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 95
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 96
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 97
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 98
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 99
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 100
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 101
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 102
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 103
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 104
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 105
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 106
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 107
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 108
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 109
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 110
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 111
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 112
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 113
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 114
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 115
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 116
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 117
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 118
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 119
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 120
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 121
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 122
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 123
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 124
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 125
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 126
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 127
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 128
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 129
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 130
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 131       สำรอง
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 132
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 133
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 134       สำรอง
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 135       สำรอง
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 136       สำรอง
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 137       สำรอง
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 138
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 139
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 140
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 141
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 142
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 143
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 144
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 145
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 146
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 147
Hunter x Hunter / ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 148 

Share this article :

แสดงความคิดเห็น

 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.
Copyright © 2014. Mango-Cartoon - All Rights Reserved
Template Created by ThemeXpose - Published By Gooyaabi Templates